UTRECHT – De landen die momenteel ernstig getroffen worden door droogte en honger, hebben daarnaast te maken met een explosief groeiende bevolking, zo wijzen VN-cijfers uit.

De Somalische bevolking is sinds de laatste grote volkstelling van 1975 ongeveer verdrievoudigd.

Deze sterke bevolkingsgroei heeft plaatsgehad ondanks de zogeheten Somalische diaspora na het uitbreken van de burgeroorlog in de jaren 90, waarbij veel Somaliërs zijn uitgeweken naar de VS, Scandinavië of bijvoorbeeld Nederland.

Inclusief illegalen en mensen in asielprocedures wonen er in Groot-Brittannië inmiddels mogelijk een kwart miljoen mensen van Somalische komaf.

Geboortecijfer

Oorzaak van de snelle bevolkingsgroei zijn de aanhoudend hoge geboortecijfers. De Somalische vrouw krijgt gemiddeld maar liefst 6,4 kinderen. Ter vergelijking: de Nederlandse vrouw krijgt 1,7 kinderen.

Ook in andere landen in de hoorn van Afrika is sprake van hoge bevolkingsgroei, zo blijkt uit cijfers van de 2011 Revision van de VN World Population Prospects en van het CIA World Factbook.

Kenia en Ethiopië

Ten tijde van de grote hongersnood in Ethiopië in 1984 bedroeg de bevolking aldaar 34 miljoen mensen, een aanzienlijke toename ten opzichte van de 18 miljoen die het land telde in 1950. Ook sindsdien heeft de snelle groei doorgezet: vorige maand schatte de CIA de Ethiopische bevolking op 91 miljoen.

Volgens VN-cijfers is de bevolking van Kenia tussen 1950 en 2010 bijna verzevenvoudigd, van 6 miljoen mensen in 1950 naar 41 miljoen vorig jaar. Met een jaarlijkse bevolkingsgroei van 3,2% spant het kleine Eritrea echter de kroon in de Afrikaanse regio.

Voorspellingen

Het laatste VN-bevolkingsrapport kijkt ook vooruit. Daaruit blijkt dat de verdere groei van de wereldbevolking in de 21e eeuw zeer grote geografische verschillen vertoont, bijvoorbeeld met een flinke bevolkingsafname in Rusland en de Oekraïne, terwijl de bevolkingsomvang van Afrika en Azië sterk boven de andere continenten zal uitsteken.
 

Alles over de hongersnood in Afrika in ons nieuwsdossier