UTRECHT - Wetenschappers komen met twee verklaringen voor een mysterieuze afname van de methaanuitstoot in de jaren tachtig. 

Methaan is een sterk broeikasgas dat tot wel vijfentwintig keer meer hitte kan vasthouden dan CO2. Het gas neemt al ruim een eeuw toe in de atmosfeer en is daarmee een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering.

Vanaf de jaren 80 was de toename echter plotseling veel minder sterk.

Een mysterie dat wetenschappers graag willen begrijpen, vooral gezien recente aanwijzingen dat de uitstoot weer toeneemt.

Oliewinning

Voor de eerste verklaring zochten de wetenschappers naar antwoorden in het ijs van Groenland en de Zuidpool. Ze analyseerden het gas dat de afgelopen honderd jaar in kleine luchtbelletjes werd vastgelegd en kwamen tot de conclusie dat er sinds de Industriële Revolutie een sterke stijging van methaan in de atmosfeer was.

De verminderde uitstoot die ze vonden vanaf de jaren 80 ontstond volgens de onderzoekers doordat het gas sinds die tijd bij oliewinning werd afgevangen, als energiebron, of afgefakkeld om te voorkomen dat het de atmosfeer in kon lekken.

Kunstmest

De wetenschappers betrokken bij het tweede onderzoek vonden een verband tussen de daling van methaan en het moment dat Aziatische boeren kunstmest gingen gebruiken in plaats van dierlijke mest. Ze wijten de daling aan bacteriën in de bodem die het methaan kunnen opnemen: voorheen waren de organismen in staat slechts een klein deel van de gigantische hoeveelheid methaan van de rijstvelden op te nemen. Dankzij de kunstmest zijn ze hiertoe veel beter in staat.

De twee onderzoeksteams zijn het erover eens dat beide uitkomsten een deel van het mysterie verklaren. Wat ze als belangrijkste conclusie zien is dat in beide gevallen de activiteiten van mensen kunnen worden aangewezen als verantwoordelijke factoren.