UTRECHT - De puberteit is voor velen een emotionele achtbaan. Jongeren die het echter lukt daarin netto positieve gevoelens te behouden, worden gezondere volwassenen.

Tieners die met 'positief welbevinden' door het leven gaan, vertonen minder risicovol gedrag. Zo zijn ze minder geneigd om te roken, ongezond te eten, drugs te gebruiken of overmatig alcohol te drinken.

Dit blijkt uit een studie van de Amerikaanse Northwestern University onder ruim 10.000 tieners, die is gepubliceerd in het vakblad Journal of Adolescent Health. De levensstijlkeuzes zijn 7 jaar later, wanneer de deelnemers aan het onderzoek volwassen zijn, nog van invloed op de gezondheid.

Depressief

Positief welbevinden hangt af van gevoelens van geluk, levenslust, eigenwaarde, een hoopvolle toekomstvisie en sociale acceptatie. Deze factoren blijven ook bij jongeren met depressieve gevoelens van invloed op de latere gezondheid, zo wijst het onderzoek uit.

Aanpak

Overheden zouden kunnen overwegen de resultaten te gebruiken voor een andere aanpak van gezondheidsproblemen onder jongeren, zo stellen de onderzoekers.

De meeste campagnes zijn nu nog direct gericht op het tegengaan van risicovol gedrag, bijvoorbeeld door pubers te weerhouden van alcohol, sigaretten of ongezonde voeding. Maar programma's die hen helpen opgewekt door het leven te gaan hebben op lange termijn misschien wel een groter effect.