AMSTERDAM - De opvatting dat kinderen een nieuwe taal gemakkelijker oppikken dan volwassenen is mogelijk onterecht. Dat hebben Israëlische wetenschappers aangetoond

In tegenstelling tot wat veel taalwetenschappers geloven, zijn volwassenen beter in staat om taalregels af te leiden uit gesproken voorbeelden dan kinderen.

Daardoor kunnen ze de regels van een nieuwe taal eerder in de praktijk toepassen.

Dat meldt New Scientist naar aanleiding van een onderzoek aan de Universiteit van Tel Aviv.

Verzonnen

De wetenschappers confronteerden proefpersonen van verschillende leeftijd met een verzonnen taalregel waarbij werkwoorden anders werden gespeld als ze sloegen op een levend object dan wanneer ze betrekking hadden op een levenloos object.

De proefpersonen kregen deze regel niet letterlijk te horen, maar moesten luisteren naar verschillende werkwoorden die volgens de verzonnen grammatica waren gespeld. Vervolgens moesten ze zelf een aantal werkwoorden spellen.

Prestaties

Volwassenen bleken de nieuwe taalregel veel sneller te onttrekken uit de voorbeelden dan proefpersonen van twaalf, acht en vijf jaar. Ook presteerden ze twee maanden later beter dan de kinderen bij een herhalingstest.

De resultaten van het experiment zijn bekend gemaakt op het International Congress for the Study of Child Language in Montreal.

Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat kinderen beter zijn in het leren van een nieuwe taal, omdat nieuwe hersenverbindingen in een jeugdig brein gemakkelijker ontstaan.

Corrigeren

Volgens hoofdonderzoekster Sara Ferman suggereren de onderzoeksresultaten echter dat volwassenen in principe beter zijn in het verwerven van een nieuwe taal dan kinderen door hun vermogen tot het analyseren van voorbeelden.

In de praktijk leren kinderen mogelijk alleen sneller door de manier waarop ze in het dagelijks leven worden benaderd, zo betoogt Ferman.

“Als volwassenen een taalkundige fout maken in het dagelijks leven, corrigeren we hen minder snel, omdat we hen niet willen beledigen”, verklaart de onderzoekster. “Maar bij de test onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium presteerden volwassenen beter bij alle metingen.”