NIJMEGEN - Uilen kunnen net als mensen 'stereokijken'.

Dat houdt in dat de dieren objecten kunnen onderscheiden van hun achtergrond, waardoor ze bijvoorbeeld de afstand tot een muis in het gras kunnen schatten.

Tot nu toe werd aangenomen dat 'stereokijken' alleen was voorbehouden aan primaten (apen en mensen).

Onderzoeker Rob van der Willigen van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft het complexe kijkvermogen van uilen bewezen door de dieren een 3D-brilletje op te zetten. Daarmee herkenden zij objecten in driedimensionale plaatjes.

Complex

Voor stereokijken is een complex hersenproces nodig, dat zich in de loop van de evolutie heeft ontwikkeld. Twee ogen zien twee platte plaatjes, die de hersenen pijlsnel combineren tot een driedimensionaal beeld.

Daardoor is het mogelijk afstand te schatten en het formaat van het object in de omgeving, bijvoorbeeld waar een kopje koffie op tafel staat. Van der Willigen verwacht dat nader onderzoek met apen en uilen meer inzicht geeft in het menselijke visuele systeem, waarover nog veel niet bekend is.