UTRECHT – Alhoewel Duitsland nu een ambitieus doel voor 80procent duurzame energie nastreeft, is dit pas voor 2050 beoogd.

Door het versneld uitfaseren van kernenergie moeten eerst extra kolencentrales worden bijgebouwd.

Dit stelt de Britse klimaatspecialist Mark Lynas in een opinieartikel voor de Britse krant The Guardian.

Hij vindt de milieurisico’s van kernenergie minder groot dan die van het klimaatprobleem – en stelt dat internationaal energiebeleid primair moet worden gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot en daarom beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals steenkool.

Koploper

Duitsland betrekt ongeveer een kwart van de stroomvoorziening uit kerncentrales, en hoewel het land een koploper is op het gebied van duurzame energie, is dat nog altijd aanzienlijk meer dan wind, zon en biomassa samen.

“Om van duurzame energie te vragen zowel kernenergie als fossiele brandstoffen te vervangen, maakt de Duitse klimaatdoelen twee keer zo moeilijk – waardoor het tweemaal zo onwaarschijnlijk is dat ze daadwerkelijk zullen worden gehaald.”

Nieuwe kolencentrales

Vorige week nam de Duitse regering een definitief besluit over ’s lands 17 reactoren. Acht worden er direct gesloten en de overige 9 verdwijnen tussen 2015 en 2022. Van de huidige 20 gigawatt aan elektriciteit die de centrales produceerden, wordt op korte termijn maar 4 gigawatt vervangen door duurzame energie.

Er wordt volgens Lynas 11 gigawatt aan nieuwe kolencentrales bijgebouwd en 5 gigawatt aan aardgascentrales. Deze laatste zijn weliswaar minder milieubelastend dan kolencentrales, maar brengen alsnog extra CO2 in de atmosfeer – hetgeen kerncentrales niet doen.

Fukushima

In veel landen is de weerstand tegen kernenergie flink toegenomen nadat afgelopen maart in Japan de Fukushima-centrale zwaar beschadigde door een tsunami en er veel straling vrijkwam.

Na Duitsland heeft recent ook Zwitserland besloten de kerncentrales te sluiten, terwijl de Italiaanse bevolking zich maandag in een referendum negatief uitsprak over een geplande centrale.

“Stel een domme vraag en je krijgt een dom antwoord”, reageert Lynas. “Als in Groot-Brittannië een referendum werd gehouden over de doodstraf, zouden we de galg weer terugkrijgen.”

Radioactieve rook

In Duitsland brengen steenkoolcentrales bovendien meer straling in het milieu dan kerncentrales, stelt Lynas. Dit komt doordat in steenkool kleine radioactieve isotopen van elementen als uranium, barium en thorium aanwezig zijn, die bij verbranding ontsnappen met de rookgassen.

In Nederland wordt minder dan 4 procent van de stroomvoorziening opgewekt uit kernenergie. Mogelijk neemt dit in de toekomst iets toe, met de bouw van een tweede centrale bij Borssele. Nederland importeert wel ‘atoomstroom’ uit het buitenland. In België wordt meer dan de helft van de elektriciteit in kernreactoren geproduceerd.