WAGENINGEN - De vele droge, zonnige dagen van dit voorjaar kunnen vlinders in 2012 duur komen te staan.

Weliswaar doen de dagvlinders het bij dit weer goed, voor de rupsen, de vlinders van volgend jaar, is er echter te weinig voedsel.

Op eenzelfde mooi voorjaar van 2003 volgde ook een slecht vlinderjaar, aldus onderzoekers van de Wageningen Universiteit en De Vlinderstichting donderdag.

Volgens de onderzoekers is de invloed van klimaat op vlinders heel erg complex. De toekomst ziet er voor de fladderaars niet goed uit. De wetenschappers onderzochten welke invloed het weer heeft op 40 Nederlandse soorten dagvlinders.

Regenbuien

Daaruit bleek dat droogte en hevige regenbuien, die door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen, vlinders bedreigen. Sommige vlindersoorten zoals het gentiaanblauwtje hebben daar al onder te lijden.

Vlinders verhuizen bovendien niet gemakkelijk mee met het opschuiven van kllimaatzones in noordelijke richting. Uiteindelijk levert klimaatverandering meer verliezers dan winnaars op, aldus de wetenschappers.