UTRECHT - De meeste studies naar de invloed van kinderen op de levensverwachting focussen op vrouwen. Maar een nieuw Nederlands onderzoek geeft aan dat mogelijk ook mannen fysieke gevolgen ondervinden van het ouderschap.

Zij worden gemiddeld ouder dan mannen zonder kinderen, zo blijkt uit de demografische gegevens van bijna vijfduizend mannen van 45 jaar of ouder, die sinds het begin van de jaren ’90 zijn gevolgd.

Eén enkele zoon of dochter zet nog weinig zoden aan de dijk – het verschil met kinderloze mannen wordt volgens sociologe Renske Keizer van de Erasmus Universiteit pas duidelijk bij twee of meer kinderen.

Sterftekans

De kans op jong sterven is onder deze vaders 16 procent lager, zo vertelde zij vandaag bij presentatie van haar resultaten voor een bijeenkomst van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Hoeveel ouder vaders gemiddeld dan precies worden, is niet zo eenvoudig te zeggen. Mannen uit het geboortejaar 2009 zullen volgens verwachting van het CBS gemiddeld 79 jaar oud worden. Vrouwen worden ongeveer 4 jaar ouder.

Vrouwen

Ook vrouwen leven gemiddeld langer wanneer ze kinderen krijgen. Sommige studies tonen echter aan dat bij vrouwen de sterftekans weer toeneemt, naarmate het aantal kinderen in het gezin verder oploopt.

Bij mannen lijkt het positieve effect van het ouderschap wel verder toe te nemen met de omvang van het nageslacht. Zo bleek de sterftekans onder Nederlandse vaders het kleinst in de groep met 4 of meer kinderen. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift European Journal of Public Health.