AMSTERDAM - Homoseksuele mannen krijgen vaker te maken met kanker dan heteroseksuelen. Dat wijst althans grootschalig onderzoek uit Californië uit. De resultaten daarvan verschijnen maandag in het vakblad Cancer.

Wetenschappers ondervroegen 120.000 mensen voor hun onderzoek. Van de 51.000 mannen die werden ondervraagd, waren 3.700 als volwassenen ooit gediagnostiseerd met kanker.

Uit de cijfers bleek dat 8 procent van de ondervraagde homoseksuele mannen ooit kanker heeft gehad, tegenover 5 procent van de heteroseksuele mannen. Bovendien kregen homoseksuele mannen over het algemeen op jongere leeftijd te maken met kanker, gemiddeld tien jaar eerder.

Verklaring

Voor een duidelijke verklaring hiervoor is het nog te vroeg, zo laten de wetenschappers weten. Zo kan het verschil in percentage te wijten zijn aan het feit dat bijvoorbeeld kanker aan de anus vaker bij homoseksuele mannen voorkomt. Ook roken homoseksuelen vaker dan heteroseksuelen, waardoor de eerste groep mogelijk sneller longkanker krijgt.

Verder hebben homoseksuelen vaker te maken met een hiv-besmetting, dat ook gelinkt wordt aan kanker. "We weten inmiddels dat hiv verschillende soorten kanker kan veroorzaken, en dat homo’s meer risico lopen om hiv besmet te raken", verduidelijkt een expert op dat gebied aan de BBC.

De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek, omdat de redenen voor het verschil nog te onduidelijk zijn.