AMSTERDAM - Wetenschappers hebben de afgelopen maand mosselbanken aangelegd voor de kust van Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog.

De onderzoekers willen kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat mosselen weer in groten getale terugkeren in de Waddenzee.

Met hun terugkeer kan de ecologie van de Waddenzee mogelijk herstellen. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen zaterdag.

Met het bestuderen van de aangelegde mosselbanken willen de wetenschappers er achter komen waarom droogvallende mosselbanken het niet goed doen in de Waddenzee.

Ook moet duidelijk worden wat exact het belang is van mosselen voor het behouden en verbeteren van het leven in de Waddenzee.

Biobouwers

Mosselen zijn volgens de universiteit zogenoemde biobouwers, organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren, maar die deze ook zelf sterk beïnvloeden.

Zo vormen mosselbanken een harde ondergrond, waardoor beesten en planten minder snel wegspoelen. Mosselbanken zijn op droogvallende wadplaten echter vrijwel verdwenen. In de delen die permanent onder water staan, komen ze nog wel voor.

Experiment

Voor het experiment is 36 duizend kilo mosselen uit water in de buurt van de Afsluitdijk gehaald. Een deel is neergelegd op proefvlakken van twintig bij twintig meter met een kale ondergrond, terwijl andere mosselen naar vlakken zijn gebracht waar eerst een kokosmat is aangelegd.

Met de kokosmatten willen de onderzoekers testen of de mosselen beter overleven wanneer ze zich kunnen hechten aan een steviger ondergrond.

De verwachting is overigens dat het nog vele jaren duurt voordat de onderzoekers antwoord hebben op al hun vragen.