AMSTERDAM – De reactie die menselijke hersenen vertonen bij ontmoetingen met anderen, hangt af van de sociale status van de gesprekspartner. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers ontdekt.

Mensen die zichzelf een hoge status toedichten, vertonen meer hersenactiviteit als ze personen ontmoeten die in hun ogen ook een hoge status hebben. Maar ook het brein van personen met een laag sociaal aanzien reageert sterker wanneer ze mensen tegenkomen met een gelijke status.

Die bevindingen suggereren dat de hersenactiviteit bij sociale ontmoetingen voor een belangrijk deel wordt bepaald door het zelfbeeld en eerste indrukken, zo meldt BBC News.

Hersenscans

De nieuwe onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd door wetenschappers van het US National Institute of Mental Health in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. De onderzoekers maakten hersenscans van 23 personen met uiteenlopende sociale statussen terwijl deze mensen informatie kregen te zien over mogelijke gesprekspartners.

De hersenen van de proefpersonen werden het meest actief als ze informatie lazen over iemand met een sociaal aanzien dat vergelijkbaar was met hun eigen status.

Uiterlijk

“De manier waarop we interacties aangaan met andere mensen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de sociale status van die personen ten opzichte van onze eigen status”, verklaart hoofdonderzoekster Caroline Zink. “Informatie over het aanzien van anderen is daardoor erg belangrijk voor mensen.”

Volgens de wetenschappers schatten mensen de status van anderen niet alleen in op basis van bijvoorbeeld het inkomen. Ook gedrag en uiterlijk hebben grote invloed.

Huwelijk

“Eerste indrukken zijn verschrikkelijk belangrijk. Je beslist razendsnel of iemand dezelfde status heeft, wat voor rol deze persoon in je leven zou kunnen spelen en wat je moet doen om deze persoon duidelijk te maken dat jij dezelfde status hebt”, aldus de Britse psychologe Jane McCartney op BBC News.

"Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld tijdens het huwelijk van William en Kate veel van dit soort afwegingen worden gemaakt door de gasten."