BAARN - Volgens Amerikaanse onderzoekers is het in de nabije toekomst mogelijk om nare herinneringen te veranderen en zo misschien wel uit te bannen. 

Wetenschappers van de University of California zeggen het langetermijngeheugen van een zeeslak te kunnen uitschakelen of in ieder geval te kunnen verzwakken. Dit door de activiteit van specifieke proteïne kinasen af te remmen.

Voor het onderzoek gaven de wetenschappers de zeeslakken een stroomstoot via de sifon (de pijp waardoor de slak ademhaalt). De zeeslakken reageerden met een reflex, die vijftig seconden aanhield.

Een week later werd hetzelfde experiment uitgevoerd en duurde de reflex dertig seconden. Volgens de onderzoekers wijst dit op een langetermijngeheugen.

Proteïne kinase

Een injectie met PKC werd vervolgens ingespoten. Proteïne kinase is een verzamelnaam voor een groep enzymen, die een fosfaatgroep kan aanbrengen op een ander eiwit of een ander molecuul (fosforylering). Hierdoor wordt de structuur en activiteit van de proteïne veranderd. Proteïne kinase type C (PKC) wordt in verband gebracht met het geheugen.

Na vierentwintig uur werd de sifon opnieuw aangeraakt; ditmaal met een reactie die erop duidde dat de zeeslak zich de eerdere aanrakingen niet herinnerde. Een zeer korte reflex was het gevolg.

Geheugen

Het onderzoek betekent volgens de wetenschappers een doorbraak in de behandeling van de ziekte van Alzheimer, post-traumatische stress-stoornis (PTSS) en bijvoorbeeld drugsverslaving. Het geheugen speelt een grote rol in het ontstaan dus ook bij de genezing, luidt de redenering.

Neuroloog David Glanzman zegt dat het menselijk brein op dit moment "te complex" is om te onderzoeken. De hersenen van zeeslakken bevatten zo'n twintigduizend neuronen, het centrale zenuwstelsel van mensen circa een triljoen.

"Het experiment met de zeeslakken is een eerste stap in de goede richting," aldus Glanzman.