AMSTERDAM - In het Bunder- en Elsloërbos in Zuid-Limburg zijn deze week twintig exemplaren van de zeldzame naakte kokerjuffer gevonden. Dat meldt het Waterschap Roer en Overmaas.

De kokerjuffer, officieel de Plectrocnemia brevis genaamd, is de larve van een schietmot die leeft in de kalktufbronnen die in Nederland alleen in de kalkrijke bodem van Zuid-Limburg voorkomen.

De groep zeldzame dieren werd ontdekt tijdens een onderzoek in het bos. De onderzoekers troffen ook een Schellenbergs blinde vlokreeft, steenvliegen en een typerende platworm Dugesia gonocephala aan.

Waterdieren

Kokerjuffers gebruiken zandkorrels, bladeren, steentjes en takjes voor het bouwen van een koker, die het achterlijf bescherming moet bieden. De naakte kokerjuffer is een vreemde eend in de bijt. Zij spint slechts een netje voor het vangen van met de stroming meegevoerde waterdieren.

De vondsten worden door het waterschap gebruikt bij het opstellen van de beheersplannen voor het gebied.