AMSTERDAM - Ongetrouwde vrouwen die samenwonen met een man zijn ongelukkiger dan getrouwde vrouwen, blijkt uit een sociologisch onderzoek. Deze vrouwen zouden zich afgekeurd voelen door de samenleving.

Onderzoekers van de Universiteit van Keulen vroegen 22.000 mensen wereldwijd onder andere hoe gelukkig ze zijn, en hoe traditioneel de maatschappij is waarin zij leven. Daaruit blijkt dat Britse vrouwen die eerst samenwonen met een man voordat ze trouwen ongelukkiger zijn dan getrouwde vrouwen.

De reden hiervan zou zijn dat de vrouwen het gevoel hebben dat zij niet aan het ideaalplaatje voldoen en het idee hebben dat er afkeurend naar hen gekeken wordt, zo meldt The Telegraph. Ook zou het volgens de onderzoekers zo kunnen zijn dat hun omgeving medelijden met hen heeft omdat het hen niet lukt hun man naar het altaar te krijgen.

Nederland

Landen met een sterke, traditionele opvatting over het huwelijk, zoals Amerika, Bulgarije, Brazilië en Mexico, zijn landen waar het verband tussen samenwonen en een ongelukkig gevoel het grootst was. Vrouwen die in landen met meer vrije opvattingen wonen, zoals Nederland en Scandinavische landen, zijn echter even gelukkig wanneer zij samenwonen als wanneer zij getrouwd zijn.

"In landen waar de rollen heel traditioneel zijn verdeeld en de opvatting bestaat dat een vrouw ook een echtgenote hoort te zijn, kunnen vrouwen die eerst samenwonen voor het huwelijk of samenwonen in plaats van het huwelijk zich afgekeurd voelen door de maatschappij", aldus de onderzoekers.

"In zulke samenlevingen heerst de opvatting dat als een vrouw samenwoont met haar partner zonder getrouwd te zijn, dat niet zo is omdat zij niet met hem wil trouwen, maar omdat hij niet met haar in het huwelijksbootje wil stappen. Dat haar omgeving twijfelt aan de toewijding van haar partner, is slecht voor het zelfbeeld van de vrouw en haar eigen vertrouwen in de relatie."

Mannen

De studie wees uit dat mannen niet worden beïnvloed door traditionele opvattingen. De onderzoekers menen dat de traditionele rol van kostwinner niet wordt ondermijnd door hun burgerlijke staat.