AMSTERDAM - De Jodrell Bank-sterrenwacht nabij Manchester is gekozen als locatie voor het projectbureau van de Square Kilometre Array (SKA), een reusachtige toekomstige radiotelescoop die uit duizenden afzonderlijke schotels en antennes gaat bestaan.

Op een vergadering in Rome is op 2 april ook een Founding Board in het leven geroepen, die leiding moet gaan geven aan de financiering van SKA; de verwachte ontwikkelkosten bedragen anderhalf miljard dollar.

Negen landen (Australië, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika) hebben besloten de komenden jaren hierin nauw samen te werken.

De locatie van SKA, die zich over een vele duizenden kilometers groot gebied gaat uitstrekken, wordt in de loop van 2012 gekozen. Er zijn nog twee kandidaatlocaties over: zuidelijk Afrika en Australië/Nieuw-Zeeland.