NIJMEGEN - Een 'aan/uitknop' in het zieke deel van de hersenen van sommige patiënten met de ziekte van Parkinson blijkt het zo kenmerkende trillen te veroorzaken.

Maar niet alle parkinsonpatiënten trillen. Het goede nieuws is, dat degenen die lijden aan trillingen een gunstigere prognose hebben dan degenen die alleen traag en star worden door de ziekte.

Dat hebben promovendus Rick Helmich en hoogleraar neurologische bewegingswetenschappen Bas Bloem van het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen ontdekt.

Ze deden scanonderzoek in de hersenen van parkinsonpatiënten.

Onbegrepen fenomeen

''Trillen was tot nu toe altijd een mysterieus en onbegrepen fenomeen bij Parkinson. Maar nu we weten waar het begint, kunnen we er ook iets aan doen.''

''We kunnen de ziekte niet stoppen of genezen, maar we kunnen de patiënten wel langer redelijk klachtenvrij houden'', aldus de hoogleraar vrijdag.

In Nederland lijden tussen de vijftig- en zeventigduizend mensen aan Parkinson. De ziekte ontstaat door een dopaminetekort in de hersenen en openbaart zich meestal tussen de 50 en 65 jaar.

Zichtbare symptomen

Starheid, traagheid, een maskerachtig gelaat en soms trillen zijn de eerste zichtbare symptomen, maar uiteindelijk worden parkinsonpatiënten ook incontinent en dement. Het aantal patiënten zal door de vergrijzing gaan verdubbelen in de komende jaren.

''De schakelaar die we hebben gevonden waarschuwt een gezond deel van de hersenen als het ware voor de stijfheid en de traagheid.

Trilcircuit

Het brein gaat vervolgens aan het werk om daar iets aan te doen en zet een trilcircuit in werking. Bij patiënten die trillen is een groter deel van het motorische hersengedeelte dus nog gezond, wat gunstig is", zegt Bloem.

Onlangs ontdekten de Nijmeegse wetenschappers ook al dat parkinsonpatiënten die niet meer kunnen lopen nog wel kunnen fietsen.

Ook dat wordt gereguleerd in de hersenen. Het UMC organiseert in mei, als Helmich promoveert, een symposium over de invloed van lokale hersengebiedjes op de ziekte.