WAGENINGEN - Een schimmel in een laagje synthetische olie, die 80 procent van de larven van de malariamug doodt, is veelbelovend in de strijd tegen malaria. Aan die ziekte overlijden jaarlijks wereldwijd meer dan een miljoen mensen.

Het biologische bestrijdingsmiddel is ontwikkeld door entomoloog Tullu Bukhari, die volgende maand aan de Wageningen Universiteit promoveert.

Volgens Bukhari is de olie die zij gebruikt, niet schadelijk voor het milieu. De promovenda denkt dat Afrikaanse bedrijven in staat zijn om de schimmels die zij heeft gebruikt op grote schaal te produceren, zodat de ernstige ziekte bij de bron kan worden bestreden.

Resistent

Volwassen malariamuggen brengen de ziekte over door een parasiet over te dragen op de mens bij een steek. De patiënt krijgt heftige koortsaanvallen die zijn te behandelen als direct een medicijn voorhanden is, wat in ontwikkelingslanden vaak niet het geval is.

Wereldwijd heeft veel onderzoek plaats naar de bestrijding van malaria, maar een probleem is dat de parasiet snel resistent wordt tegen nieuwe medicijnen. Bestrijding van de malariamug zelf is daarom een betere optie.

Stilstaand water

Larven van malariamuggen groeien op in stilstaand water. Bukhari deed proeven in poelen in Kenia. Zij bracht een laagje synthetische olie met daarin schimmels op het wateroppervlak aan. De schimmelsporen bleven door de olie op het water drijven en vernietigden de larven, die ook op het wateroppervlak leven.

De larven die overleefden, raakten geïnfecteerd met de schimmel, waardoor ze als volwassen mug veel minder eitjes legden. De olie verdampte na verloop van tijd en had geen nadelig effect op het leven in de poel.

Goedkoop

De promovenda gebruikte schimmelsporen die in het laboratorium in Wageningen waren gekweekt. Maar volgens Bukhari zijn de schimmels op goedkope wijze op grote schaal fabrieksmatig te maken. Het biologische bestrijdingsmiddel is geschikt om grootschalig toe te passen, aldus de universiteit.