LONDEN - Inteelt zou de met uitsterven bedreigde Siberische tijger weleens het laatste zetje kunnen geven. Veel van de circa vijfhonderd dieren die nog in het wild voorkomen, hebben grotendeels dezelfde genetische eigenschappen.

Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat is verschenen in het tijdschrift Mammalian Biology, meldde de Britse omroep BBC maandag.

De afnemende variatie in erfelijk materiaal heeft tot gevolg dat genetische afwijkingen, zoals de aanleg voor bepaalde ziektes, vaker van generatie op generatie worden doorgegeven.

Genetische bottleneck

De oorzaak is volgens de onderzoekers een 'genetische bottleneck' die zich voordeed in de jaren veertig van de vorige eeuw, toen de populatie van 's werelds grootste roofkat door bejaging en vernietiging van de natuurlijke leefomgeving was afgenomen tot slechts dertig à veertig dieren.