De Europese Unie heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro toegekend aan een internationaal programma dat tot doel heeft zeer jonge kinderen in achterstandssituaties in contact te brengen met de inspirerende aspecten van de sterrenkunde.

Door kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar zich bewust te laten worden van de grootsheid en schoonheid van het heelal, probeert UNAWE (Universe Awareness) hun blikveld te verruimen, hun belangstelling te wekken voor de wetenschap en hen te stimuleren zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, verdraagzame en internationaal georiënteerde volwassenen.

De ambitie van UNAWE is zowel de volgende generatie van ingenieurs en wetenschappers te kweken als bij te dragen aan de integratie van kansarme gemeenschappen.

George Miley

UNAWE is opgericht in 2006 door George Miley, hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Het wereldwijde netwerk van ruim 500 astronomen en docenten is inmiddels actief in 40 landen en zorgt voor de uitwisseling van ideeën, materialen en lesprogramma's.

De subsidie, die valt binnen het 7e Kaderprogramma van de Europese Unie, is bestemd voor EUNAWE, een 3-jarig project bedoeld om Universe Awareness-programma's te ondersteunen in zes landen; Duitsland, Italië, Nederland, Noord-Ierland, Spanje en Zuid-Afrika.