AMSTERDAM - In de duinen worden de laatste tien jaar minder vlindersoorten gesignaleerd. Duingebieden waren jarenlang zeer vlinderrijk en het leek of de achteruitgang daar minder dramatisch was dan in het binnenland.

Er zijn zeven soorten vlinders minder gezien dan bij het begin van de tellingen in 1990, een teruggang van 35 procent.

De cijfers zijn gebaseerd op een opschrijfboekje uit de jaren veertig, waarin het aantal vlinders in het duingebied tussen Egmond en Wijk aan Zee zorgvuldig werd bijgehouden. Rienk Slings van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland heeft in het tijdschrift Vlinders een vergelijking gemaakt.

Soorten als de veldparelmoervlinder, zilveren maan en grote parelmoervlinder kwamen toen nog in de duinen voor, maar worden daar inmiddels al jaren niet meer gezien.

Deze sterke teruggang wordt onder meer veroorzaakt door de lage konijnenstand, waardoor veel duingebieden en bloemrijke terreinen sterk zijn 'vergrast'.

Dichtgroeien

Ook het dichtgroeien van open duinvalleien met duindoorn en vogelkers draagt bij aan de achteruitgang van vlinders. Soorten als de aardbeivlinder, kommavlinder en bruine eikenpage komen wel nog steeds voor.

De duinen trekken wel nieuwe vlindersoorten, zoals het bont zandoogje en het landkaartje, die onder ruigere omstandigheden kunnen leven. Duinbeheerders zijn bezig de vergraste delen open te maken en verdroging tegen te gaan.