GRONINGEN - Gedwongen huwelijken leiden vaker tot jaloezie dan huwelijken die uit liefde zijn gesloten.

Als ouders meer invloed hebben op de partnerkeuze van hun kinderen, zullen die kinderen hun partner meer 'bewaken'.

Mensen die uit liefde voor elkaar hebben gekozen, zijn minder snel bang dat hun partner ontrouw is.

'Partnerbewaking'

Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar evolutionaire sociale psychologie Bram Buunk van de Rijkuniversiteit Groningen. Buunk onderzocht de neiging tot 'partnerbewaking' onder tachtig studenten uit dertig landen met uiteenlopende culturen. Het tijdschrift Personal Relationships publiceert deze week zijn bevindingen.

Partnerbewaking kan zich onder meer uiten in volggedrag en in agressie. Maar ook het verplicht dragen van een sluier of de verplichting voor vrouwen om thuis te blijven kan worden gezien als een vorm van partnerbewaking, aldus Buunk.

Zwaluwsoorten

Het verschijnsel is tot op zekere hoogte onafhankelijk van culturele factoren, laat Buunk zien. ,,De invloed van de ouders op de partnerkeuze, zoals we die in extreme mate zien bij uithuwelijking, gearrangeerde huwelijken en de eis alleen te trouwen met door de ouders goedgekeurde partners, blijkt de doorslag te geven. De sterkte van dit verband heeft ons verbaasd.''

Partnerbewaking is een begrip uit de biologie. Veel vogels bewaken hun partner nauwlettend. Van sommige zwaluwsoorten is bekend dat mannetjes hun vrouwtjes tot wel honderd keer per dag achterna vliegen bij het verlaten van het nest.