AMSTERDAM - Een zeldzame Sumatraanse tijger heeft donderdag in een dierentuin in het westen van Indonesië het leven geschonken aan drie gezonde welpjes. Dat heeft de Taman Rimbo Zoo bekendgemaakt.

Het dier baarde ook nog een vierde jong, maar dat overleed direct na de geboorte.

Sumatraanse tijgers staan op het punt van uitsterven als gevolg van ontbossing, stroperij en aanvaringen met mensen.

Volgens het Wereldnatuurfonds zijn er nog ongeveer vierhonderd Sumatraanse tijgers in leven. In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren dat er nog duizend.

Het is opmerkelijk dat de tijger drie welpjes heeft gebaard, omdat het zelden voorkomt dat de Sumatraanse tijger in gevangenschap nageslacht voortbrengt.