ZEIST - De huismus was dit weekeinde de meest getelde vogel tijdens de landelijke tuinvogeltelling van de Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Vorig jaar was de mus ook al het meest gezien. De nummer twee was toen net als dit jaar de koolmees, waarvan er dit weekeinde tot zondagavond ongeveer 85.000 werden gesignaleerd.

De top vijf wordt gecompleteerd door de merel (60.000), de pimpelmees (55.000) en de vink (54.000).

De deelnemers aan de telling geven hun uitslagen door op www.tuinvogeltelling.nl. Verwacht wordt dat het aantal tellers uiteindelijk net onder de 30.000 zal eindigen. De telling stopte zondagmiddag om vijf uur.

De woordvoerder noemde het opvallend dat er dit jaar een stuk minder winterkoninkjes en ijsvogels te zien waren.

In tegenstelling tot wat hun namen doen vermoeden, kunnen deze dieren slecht tegen strenge winters. ''Maar aan de andere kant herstellen ze zich ook weer snel'', aldus de zegsman.

Tuinvogeltelling 2011