AMSTERDAM – De Tyrannosaurus rex, de reusachtige dinosaurus die zo’n 66 miljoen jaar geleden op Aarde leefde, heeft familieleden die zich niet tegoed deden aan vlees, maar aan planten. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

T-rex zette zijn tanden in prooien en soortgenoten, maar dat gold niet voor zijn hele familie.

Wetenschappers aan het Field Museum in Chicago hebben nieuwe theorieën opgedaan na een studie naar de Theropoda, een tweevoetige dinosaurussoort, waartoe ook de vogels behoorden.

Zij doen hun bevindingen deze maand in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

Verouderd

Namens het onderzoeksteam zegt paleontoloog Lindsay Zanno tegenover de New York Times: ‘’Ons beeld van deze dinosaurussoort is verouderd en achterhaald. We hebben de Theropoda altijd als carnivoor bestempeld, maar die theorie lijkt niet te kloppen.’’

Nieuw onderzoek wijst uit dat Caudipteryx, die onderdeel uitmaakt van de Theropoda-groep, een snavel heeft, over weinig tanden beschikte, een lange nek had en zich tegoed deed aan planten.

Zanno en haar collega Peter Makovicky onderzochten negentig exemplaren van de Theropoda. Daarbij keken zij niet alleen naar de kaak- en tandstructuur, maar onderzochten zij ook het inwendig gestel van de dinosaurus.

Stenen

Zanno: "We gebruikten fossiele bewijzen van etensresten die bewaard waren gebleven in de maagstreek. In de maag zochten we naar stenen, die we eerder vonden in plantetende dieren. We wilden bewijs vinden dat onafhankelijk was van het skelet zelf. "

Ongeveer de helft van de onderzochte dinosaurussen bleek omnivoor of herbivoor te zijn. Deze resultaten kunnen bijdragen aan de theorieën die bestaan over het ontstaan van huidige vogelsoorten.

Zanno heeft er wel een theorie over. ‘’Deze dinosaurussoort heeft mogelijk kunnen overleven door planten te eten, zonder soortgenoten te hoeven uitroeien.’’

Theropoda aten planten