PARIJS - Het smelten van de noordelijke ijskap is geen onomkeerbaar proces. Om te voorkomen dat het ijs voor het einde van deze eeuw verdwenen is van de Noordpool moet wel fors minder broeikasgas worden uitgestoten.

Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Tot nog toe namen veel wetenschappers aan dat de opwarming van de aarde onvermijdelijk zou leiden tot het verdwijnen van de ijskap op de Noordpool en de dieren die in het gebied leven. Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat de ijskap zich op termijn kan herstellen.

Hoop

''Dit levert het wetenschappelijke bewijs dat er hoop is'', aldus onderzoeker Steven Amstrup van de Universiteit van Washington, die zich inzet voor het behoud van de bedreigde ijsbeer.

''Als mensen denken dat ze er niets aan kunnen doen, dan doen ze ook niets. Maar we hebben nu laten zien dat we de ijsbeer kunnen redden.''

IJsberen

Amstrup rekende eerder uit dat in 2050 tweederde van de 22.000 ijsberen verdwenen zal zijn, als landen wereldwijd doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen zoals ze nu doen.

Die gassen, zoals koolstofdioxide (CO2), komen onder meer door de industrie en autogebruik in de lucht en zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Door de hogere temperaturen is de noordelijke ijskap de afgelopen dertig jaar al met 15 tot 20 procent gekrompen. Dat is lastig voor de ijsbeer, die steeds grotere afstanden moet afleggen om voedsel te vinden. Er zijn al berichten over verdronken ijsberen, die te lang moesten zwemmen om bij de volgende ijsschots te komen.

Maatregelen

Het resultaat van het onderzoek wordt door veel deskundigen hoopvol genoemd, hoewel de experts benadrukken dat er snel maatregelen genomen moeten worden. Of op korte termijn minder broeikasgassen uitgestoten zullen worden, blijft afwachten.

Op de laatste klimaattop konden de deelnemenden landen het niet eens worden over het terugdringen van de uitstoot. Vooral de VS en China, de twee grootste vervuilers, willen zich niet vastleggen op percentages.

Wel is afgesproken de wereldwijde temperatuur niet meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Hoe dat moet gebeuren is onderwerp van gesprek op de volgende klimaattop in december 2011 in Zuid-Afrika.