ROTTERDAM - Een vissersschip heeft half augustus voor het eerst een hyenakeutel opgevist uit de Noordzee. Het uitwerpsel is naar schatting tussen 30.000 en 40.000 jaar oud en kwam 15 kilometer ten westen van Hoek van Holland boven water.

Daar laat het Havenbedrijf Rotterdam zand opzuigen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Dat meldt Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, donderdag in het decembernummer van het eigen blad Straatgras. Het vissersschip viste in opdracht van het museum naar fossiele zoogdierresten.

Het museum ziet de vondst als het derde bewijs dat de hyena in het gebied tussen Nederland en Engeland leefde. Eerder werden al botten van hyena's gevonden.

Ook zijn mammoetbotten met vraatsporen opgevist. In de Oosterschelde werden eerder wel uitwerpselen van een uitgestorven hyenasoort gevonden. Die resten waren veel ouder, circa twee miljoen jaar.

IJstijden

Tijdens verschillende ijstijden bestond de Noordzee niet, maar was het gebied een steppeachtig landschap.

Daar leefden onder andere kudden wolharige mammoeten. Vorig jaar oktober vonden wetenschappers al eens een 132 centimeter lang dijbeen van deze reuzenolifant. Ook kwamen al eens gebeenten van reuzenherten, wilde paarden, rendieren, steppenwisenten en edelherten boven water.

Goed bewaard

Volgens Reumer is de keutel goed bewaard gebleven omdat hyena's botknagers zijn waardoor in hun uitwerpselen veel kalk zit.

''Waarschijnlijk is de drol vrijwel direct onder een zandlaag bedekt'', verklaarde Reumer nader. De nu gevonden keutel wordt tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum.

Reumer hoopt snel een nieuwe drol in handen te krijgen, dan kunnen wetenschappers dit uitwerpsel nader onderzoeken.

''Op die manier kunnen we het ecosysteem beter reconstrueren. Wat groeiden daar voor planten? Wat aten de hyena's? We kunnen dan een beeld schetsen hoe het gebied eruit moet hebben gezien.''