NEDERWEERT - Negen Midden-Limburgse gemeenten trekken samen ten strijde tegen de oprukkende zwarte rat. Dat maakten de gemeenten woensdag bekend. Ze gaan de rat te lijf in samenwerking met onder meer het Kenniscentrum voor Dierplagen (KAD).

De zwarte rat is blijkens een recente enquête opgerukt in heel Midden-Limburg, en laat zich zien in boerenbedrijven, dorpen en zelfs in steden bij mensen thuis. Van de ruim 1400 ondervraagden liet een kwart weten het beest dit jaar te hebben gezien.

Ongediertebestrijders beperken zich niet meer tot het perceel waar de rat is gezien, maar kammen ook gebouwen eromheen uit. Deze vorm van bestrijding bleek eerder in Nederweert succesvol.

De rat veroorzaakt schade aan gewassen en verspreidt ziektes als mond- en klauwzeer, varkenspest, Q-koorts en het Hantavirus.