AMSTERDAM - De Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona is voor het eerst als interferometer gebruikt. Daarbij is gekeken naar de ster Bèta Pictoris, een betrekkelijk nabije ster waar minstens één planeet omheen draait.

Bij interferometrie wordt het opgevangen licht van twee of meer telescopen zodanig gecombineerd, dat de beeldscherpte van één grote telescoop wordt bereikt. In het geval van de LBT, die al enkele jaren als 'gewone' telescoop in bedrijf is, gaat het om twee 8,4-meter telescopen die ruim 14 meter uit elkaar staan.

Tezamen vormen de beide spiegels de grootste telescoop die als één geheel beweegbaar is ter wereld. De LBT-interferometer zal onder meer worden ingezet om de naaste omgeving van nabije sterren te onderzoeken.

Op die manier hopen astronomen aanwijzingen te vinden voor het bestaan van exoplaneten ter grootte van de aarde. Zulke planeten zijn weliswaar niet direct waarneembaar met de LBT, maar hun eventuele bestaan kan wel worden afgeleid uit de verstoringen die zij veroorzaken in het stof rond deze sterren.