ARNHEM - In Nederland zijn aanzienlijk meer jongens laaggeletterd dan meisjes: 17,8 procent van de jongens en 10,7 procent van de meisjes. Ook zijn meer allochtone leerlingen laaggeletterd dan autochtone leerlingen.

Dat blijkt uit de resultaten van een wereldwijd onderzoek in 65 landen, uitgevoerd in 2009.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat de laaggeletterdheid van Nederlandse jongeren afneemt. De groep zeer zwakke lezers is tevens kleiner geworden: van 15,1 procent in 2006 naar 14,3 procent in 2009.

Overigens scoren Nederlandse meisjes gemiddeld hoger op leesvaardigheid dan jongens. In vergelijking met andere landen is dit verschil relatief klein.

Finland

Nederlandse 15-jarigen scoren in vergelijking met hun buitenlandse leeftijdsgenoten hoge punten op leesvaardigheid. Nederland staat op de tiende plaats. Binnen Europa scoort alleen Finland beter.

Deze conclusies staan in het rapport van het OESO Programme for International Student Assessment (PISA). In Nederland is het Ministerie van Onderwijs opdrachtgever van het PISA-onderzoek en de uitvoering is in handen van Cito.

Het onderzoek ging over de leerstofgebieden leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen waarbij het accent lag op leesvaardigheid