Zaterdag 13 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

'Korhoen en kemphaan weg uit Nederland'

RIJSWIJK - Het aantal vogelsoorten in Nederland blijft naar verwachting afnemen. Terwijl veelvoorkomende soorten floreren, verdwijnen bijzondere vogelsoorten op veel plaatsen.
Door ANP

Dat blijkt uit de zaterdag gepubliceerde Vogelbalans 2010 van SOVON Vogelonderzoek Nederland. ''Het zeldzame wordt zeldzamer, het algemene algemener'', oordeelt de vereniging.

Nederlanders moeten volgens SOVON waarschijnlijk al binnenkort afscheid nemen van soorten als de korhoen, kemphaan en draaihals.

Volgens de vereniging heeft een meerderheid van de bedreigde vogelsoorten het ondanks beschermingsmaatregelen ook in 2010 slecht gedaan.

Broedvogels

Met name broedvogels in natte graslanden, evenals kust-, heide- en duingebieden gaan een onzekere toekomst tegemoet. Aanmerkelijk beter gaat het met watervogels, omdat de waterkwaliteit in Nederland is verbeterd en open watergebieden in omvang toenemen.

Aanbevolen artikelen