NIJMEGEN - Infectiologen van het Radboud Q-koorts Expertisecentrum in Nijmegen gaan onderzoek doen naar de vermoeidheid van patiënten die Q-koorts hebben.

Nu is niet duidelijk waarom sommige patiënten wel langdurig en erg vermoeid zijn en anderen niet. Ook is onbekend welke behandeling het beste werkt. Het onderzoek gaat drie jaar duren, zo is vrijdag bekendgemaakt.

De epidemie is in 2010 afgenomen, maar veel patiënten kampen nog steeds met ernstige vermoeidheid. De oorzaak daarvan is onduidelijk.

Geslacht en leeftijd

''Tot op heden weten we nog niet of het bij een bepaalde groep meer voorkomt. We gaan patiënten onderzoeken op onder meer geslacht, leeftijd en psychische en medische achtergrond’’, aldus een woordvoerster van het Radboud.

In het onderzoek wordt samengewerkt met deskundigen van het Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid, onderdeel van het UMC St Radboud, met de GGD Nijmegen en GGD Hart voor Brabant. Ook wordt er door het UMC St Radboud een nieuwe bloedtest ontwikkeld die Q-koorts kan aantonen. Deze moet over een jaar beschikbaar zijn.

De Q-koorts brak in 2007 uit in Nederland, met name in de regio Brabant en Gelderland-Zuid. De ziekte is bij vierduizend mensen vastgesteld. Het overgrote deel heeft nauwelijks last van de ziekte.