UTRECHT - Zes onderzoeksprogramma's in de Nederlandse natuurkunde hebben in totaal een subsidie van 16,1 miljoen euro gekregen van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).

Het gaat om onderzoeken op gebieden waar de Nederlandse natuurkunde volgens het FOM internationaal in uitblinkt.

De onderzoeken gaan onder meer over het gedrag van elektronen in eendimensionale systemen, het bestuderen van de interacties van fotonen opgesloten in een piepklein volume (quantum optica), de vraag welke nieuwe natuurkunde er te vinden is met nieuwe technieken als supernauwkeurige atoomklokken en ultrasnelle lasers en of grafeen kan helpen om wrijving sterk te verlagen.

Afgelopen jaar werden er zestien aanvragen ingediend voor de subsidie van het FOM, uiteindelijk zijn daar zes projecten uit geselecteerd. Zij krijgen een kleine 3 miljoen euro voor de komende zes jaar onderzoek.