AMSTERDAM – Als mensen met open mond lachen, kunnen ze rekenen op meer positieve reacties dan wanneer ze hun lippen op elkaar houden. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond.

Een lach met open mond leidt tot een geluid dat aantrekkelijker wordt gevonden door omstanders dan gegrinnik met gesloten mond. Verder bezorgen vooral lachende vrouwen andere mensen een goed gevoel.

Wetenschappers van de staatsuniversiteit van Georgia hebben die bevindingen gepresenteerd op de Pan American/Iberian Meeting on Acoustics in Cancun.

Sociale relaties

“We vermoeden dat mensen specifieke emotionele reacties vertonen op lachgeluiden met verschillende akoestische kenmerken”, zegt hoofdonderzoeker Michael Owren op Discovery News.

“Waarschijnlijk leren we deze reacties onbewust aan gedurende ons leven en beïnvloedt dit de manier waarop we een lach van andere mensen interpreteren.”

De onderzoekers kwamen tot hun conclusies door lachgeluiden op te nemen van mensen die naar grappige filmpjes keken of deelnamen aan conversaties waarin veel grappen werden gemaakt. Vervolgens lieten ze 28 proefpersonen naar 50 lachfragmenten luisteren.

Vrouwelijke lach

Uit het onderzoek bleek dat de geluiden van mensen die met open mond lachten het meest positief werden beoordeeld. Verder werd het gelach van vrouwen over het algemeen meer gewaardeerd dan het de lachgeluiden van mannen.

“Ik denk dat lachgeluiden kunnen worden gezien als mechanismen om positieve sociale relaties op te bouwen en te onderhouden”, verklaart Owren.
 

Onduidelijk

“Lachen is in ieder geval een dominant onderdeel van sociale interacties en heeft zeker een rol bij het vormen van een sociale binding. Het is alleen nog niet duidelijk hoe dit precies werkt”, aldus Owren.