VELDHOVEN - Bij opgravingen bij een uitbreiding van een bedrijventerrein in Veldhoven zijn sporen aangetroffen van boerderijen uit de Nieuwe Steentijd. De sporen en vondsten dateren uit ongeveer 3000 voor Christus. Dat heeft de gemeente Veldhoven woensdag bekendgemaakt.

Bij de opgraving zijn minstens vier boerderijen aangetroffen. Het grootste huis is 35 bij 6 meter. Dat is veel groter dan vergelijkbare boerderijen uit die periode. Bovendien zijn er honderden potscherven en vuurstenen werktuigen gevonden.

De boerderijen stammen uit dezelfde tijd als de hunebedden in Drenthe. Daarnaast zijn er op hetzelfde terrein resten aangetroffen van ongeveer tien gebouwen uit de Bronstijd, ongeveer 1500 voor Christus.

De opgraving op het terrein is in december 2009 afgerond. Het afgelopen jaar is gebruikt om het materiaal te analyseren.