AMSTERDAM - De eerste beelden van komeet Hartley 2 die ruimtesonde Deep Impact naar de aarde heeft gezonden, roepen meer vragen op dan dat ze beantwoorden.

Dat was de teneur van de persconferentie die NASA-wetenschappers enkele uren na de scheervlucht van de ruimtesonde hielden.

Niet alleen is de pindavorm van de komeet opmerkelijk, ook de structuur van het oppervlak is bijzonder. Aan de beide uiteinden is het object ruw, maar het middendeel is opmerkelijk egaal.

Het lijkt er sterk op dat zich hier fijn materiaal, dat door de komeet zelf is uitgestoten, heeft verzameld. Ook is voor het eerst duidelijk gezien dat niet alleen de door de zon verlichte delen van een komeet stof en (water)damp kunnen uitstoten, maar ook de donkere delen.

Omlopen

Geschat wordt dat komeet Hartley bij elke nadering van de zon ruwweg een anderhalve meter dikke laag materie verliest. Dat betekent dat hij bij gelijkblijvende activiteit hooguit nog enkele honderden omlopen van ruim zes jaar voor de boeg heeft.

De NASA-onderzoekers verwachten nog jaren bezig te zijn met de verwerking van alle gegevens die Deep Impact heeft verzameld.