AMSTERDAM -  Afgelopen nacht is zowel in Californië als in Boston een heldere vuurbol gesignaleerd.

Hoewel komeet Hartley 2 zelf geen bijzonder indrukwekkend hemelverschijnsel is, weet hij wel de aandacht te trekken. In de eerste plaats omdat hij de bestemming is van ruimtesonde Deep Impact natuurlijk.

Nu lijkt het er sterk op dat er opnieuw twee kleine brokstukjes van de komeet in de aardatmosfeer zijn verbrand.

Waarschijnlijk zijn de beide heldere meteoren veroorzaakt door twee van de ontelbare gruisdeeltjes die komeet Hartley 2 bij elke nadering van de zon verliest.

Meteorenregens

In dat opzicht onderscheidt hij zich niet van andere kometen zoals Swift-Tuttle en Halley, die ook lange sporen van deeltjes achterlaten en meteorenregens veroorzaken. Astronomen houden er rekening mee dat Hartleys stofspoor ook de komende nachten nog meteoren kan produceren.