LEIDEN - Mensen die aangeven in hun jeugd emotioneel mishandeld te zijn, lijken een kleinere mediale prefrontale cortex in hun brein te hebben.

Het gaat om een gebied in het voorste deel van de hersenen dat een belangrijke rol speelt in emotioneel gedrag en in de manier waarop mensen omgaan met stress.

De verkleining in de hersenen zou kunnen verklaren waarom dat gedrag ontstaat.

De onderzoekers vergeleken via een hersenscan het brein van 84 mensen die zeiden in hun jeugd emotioneel verwaarloosd te zijn met die van 97 personen die, naar eigen zeggen, nooit zijn mishandeld.

Mediale prefrontale cortex

De mediale prefrontale cortex bleek bij de eerste groep gemiddeld 7,2 procent kleiner te zijn dan bij de andere groep.

De deskundigen gaan uit van emotionele verwaarlozing als de kinderen vaak door hun ouders zijn uitgescholden of vernederd. Dat is ook het geval als de ouders of verzorgers nooit of weinig genegenheid hebben getoond.

Verwaarlozing

Het is al langer bekend dat kinderen die bloot hebben gestaan aan verwaarlozing later in hun leven vaker last hebben van depressies of angststoornissen.

Bij ratten was het verband tussen de verwaarlozing en de aantoonbare veranderingen in de hersenen al eerder vast komen te staan.

De wetenschappers willen dat er vervolgonderzoek komt naar de gevolgen van mishandeling bij kinderen.