UTRECHT - Bedieningspanelen kunnen gebruiksvriendelijker zijn als rekening wordt gehouden met de verschillende functies van de linker- en rechterhersenhelft.

Dat blijkt uit dinsdag naar buiten gebracht promotieonderzoek van neurowetenschapper Ineke van der Ham van de Universiteit Utrecht. Zij promoveert op 22 oktober.

De linker- en rechterhersenhelft bepalen op een andere manier de plaats van een voorwerp. De proefpersonen in het onderzoek waren met het linker gedeelte van hun blikveld, ofwel de rechterhersenhelft, beter in het vinden van de exacte afstand tot een voorwerp in de buurt.

In de rechterkant van het zicht, de linkerhersenhelft, keken de proefpersonen vooral naar de verhouding van het voorwerp tot de omgeving.

Blikveld

Als bijvoorbeeld bedieningspanelen in het juiste blikveld geplaatst worden, gaat de verwerking in de hersenen tienden van secondes sneller. ''Het gaat om heel kleine verschillen, maar voor bijvoorbeeld luchtverkeerleiders kunnen die winst goed gebruiken.’’

De proefpersonen waren overigens allemaal rechtshandig. ''Voor linkshandige mensen is er nauwelijks verschil.’’ Uit onderzoek van Anna Oleksiak, die op 27 oktober aan de Universiteit Utrecht promoveert, blijkt dat er ook bij apen geen verschil is.