LONDEN - Het brein van dove mensen zit anders in elkaar dan dat van horende mensen. Het brein kan zich herorganiseren om andere zintuigen te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoekt van de University of Western Ontario.

Mensen die bij de geboorte doof zijn, hebben bijvoorbeeld een beter zicht dan 'gewone' mensen. Hun zichtveld is breder dan normaal. Volgens de onderzoekers laten de hersenen 'ongebruikte' ruimte in het brein niet onbenut en zetten ze het gebied in voor andere zintuigen.

Dove en blinde mensen geven vaak zelf al aan dat hun andere zintuigen beter werken. Maar nu hebben de onderzoekers ontdekt hoe dat komt. De hersenen kunnen zich herorganiseren om het verlies van een zintuig te compenseren.

Een voorbeeld is wanneer er een auto aankomt. Dove mensen kunnen dit niet horen, maar door een breder zichtveld zien ze de auto eerder aankomen dan mensen die een normaal zichtveld hebben.

Gehoorimplantaat

De onderzoekers willen graag weten hoe de hersenen werken, zodat ze kunnen begrijpen hoe het brein omgaat met een gehoorimplantaat. Een zogenoemde cochleair implantaat zet geluiden om in elektrische impulsen, waardoor iemand die doof is toch weer (beperkt) kan horen.  

Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Neuroscience.