WAGENINGEN/DE VAL - Wetenschappers gaan proberen langs de oevers van de Oosterschelde levende oesterriffen te laten groeien. Deze riffen moeten de enorme jaarlijkse zandafslag van de slikken en platen in de zee-arm, de zogenoemde zandhonger, tegengaan.

Door de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde is de getijdenbeweging drastisch verminderd. Daardoor verdwijnt jaarlijks ongeveer een miljoen kubieke meter zand van de slikken en platen, terwijl er nauwelijks nieuw zand wordt aangevoerd.

Elk jaar verdwijnt tussen de 50 en 100 hectare aan slikken definitief onder water. Dat heeft grote gevolgen voor de hoogwaterbescherming en voor het bijzondere dierenleven in de Oosterschelde, aldus de wetenschappers.