TILBURG - De opgraving van een grote middeleeuwse nederzetting in Tilburg is stilgelegd, omdat er discussie is ontstaan tussen de gemeente, de aannemer en de uitvoerder over de kosten.

Wethouder Marieke Moorman heeft dat aan de gemeenteraad gemeld.

De vondst die begin september met veel trots werd gepresenteerd, werpt een nieuw licht op het ontstaan van Tilburg. De nederzetting dateert uit het begin van de achtste eeuw terwijl tot voor kort werd aangenomen dat Tilburg in de loop van de twaalfde is ontstaan.

De gemeente voert op dit moment gesprekken over de kosten met aannemer VolkerWessels die op het voormalig fabrieksterrein woningen gaat bouwen en Archol die de opgravingen uitvoert.