AMSTERDAM - Onderzoek met de Europese infraroodsatelliet Herschel wijst uit dat de ultraviolette straling van sterren een belangrijke factor is bij het ontstaan van water in de ruimte.

Dat is althans de enige manier waarop sterrenkundigen de aanwezigheid van een kolossale wolk waterdamp rond een stervende ster kunnen verklaren.

De waterdamp bevindt zich rond de rode reuzenster IRC+10216. Omdat sterren als deze voor zover bekend zelf geen waterdamp produceren, bestond aanvankelijk het vermoeden dat de bron ervan gezocht moest worden bij kometen of planeten die om de ster cirkelen.

Daarvoor was de waargenomen waterdamp, met temperaturen tot 800°C, echter eigenlijk veel te heet. Uit waarnemingen met de Herschel-satelliet blijkt nu dat de waterdamp waarschijnlijk is ontstaan onder invloed van de ultraviolette straling van sterren in de omgeving van IRC+10216.

De moleculen die de rode reuzenster uitstoot, zoals koolmonoxide en siliciumoxide, worden door deze straling afgebroken, waardoor zuurstofatomen vrijkomen. Deze zuurstofatomen verbinden zich vervolgens met waterstofmoleculen tot water.