AMSTERDAM - Australische wetenschappers hebben ontdekt hoe sprinkhanen zich organiseren in een zwerm en hoe de vorming van zo'n groep mogelijk kan worden voorkomen. 

Zwermen met sprinkhanen zijn vooral dichtbevolkt aan de voorkant. Aan de achterkant vertonen de groepen insecten nauwelijks structuur en verliezen veel individuen zelfs het contact met de rest van de zwerm.

De dieren reageren alleen op elkaar als ze zich op een afstand van minder dan 13,5 centimeter van elkaar bevinden. Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Sydney in het wetenschappelijk tijdschrift Behavioral Ecology and Sociobiology.

Verdelging

De uitkomsten van hun onderzoek wijzen er op dat het mogelijk moet zijn om groepen sprinkhanen uit elkaar te drijven.

Volgens de wetenschappers kan de formatie van zwermen sprinkhanen worden verstoord door de dieren op het juiste moment te besproeien met verdelgingsmiddelen. “Dit onderzoek levert heel concrete en directe implicaties op voor bestrijdingsmethodes”, verklaart hoofdonderzoeker Jerome Buhl op BBC News.

Vissen

De Australische wetenschappers kwamen tot hun conclusies door een serie sprinkhaanplagen te bestuderen die in 2006 plaatsvonden in de Australische provincie New South Wales. In totaal maakten ze filmbeelden van ongeveer 65.000 sprinkhanen die zwermen vormden.

“Hoewel zwermen vogels en scholen met vissen bekend staan om hun grote samenhang, lijken sprinkhanen zich bijna altijd wanordelijk te gedragen”, verklaart Buhl.

“Als ze zich niet in een groep bevinden, bewegen ze alle kanten op. Dat vertelt ons dat een optreden in groepsverband in feite een zeer bijzonder fenomeen is”, aldus de wetenschapper.