MICHIGAN - De reden dat ouderen vaak langzamer reageren, heeft te maken met het feit dat de connectie tussen de hersenhelften verslechtert. Onderzoekers zagen dat er hierdoor onnodig veel 'afgekletst' wordt in het ouderwordende brein.

Onze hersenhelften zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk, een zenuwbundel die ook fungeert als een soort stuwdam. Hier wordt besloten welke prikkels in één hersenhelft moeten blijven en welke boodschappen bedoeld zijn voor beiden hersenhelften.

Bij ouderen functioneert deze dam minder goed. Zelfs wanneer zij in rust zijn, lopen boodschappen over van de ene naar de andere hersenhelft. Het was voorheen niet duidelijk of dit de ouderen hielp of juist hinderde, maar dit onderzoek van de University of Michigan lijkt er op te wijzen dat dit juist storend werkt.

Spiegelen

Wanneer ouderen bijvoorbeeld een motorische taak moeten uitvoeren die maar in één hersenhelft - en dus één lichaamshelft - uitgevoerd moet worden, dan komen de boodschappen ook in de andere hersenhelft terecht.

Hierdoor hebben mensen de neiging om de andere helft van hun lichaam ook te bewegen. Dit verschijnsel wordt 'spiegelen' genoemd.

Bij andere aandoeningen waarbij de hersenbalk is aangetast, zoals multiple sclerose, is dit verschijnsel zichtbaar. Ook bij jonge kinderen bij wie de hersenbalk nog niet volledig is ontwikkeld, zijn deze spiegelbewegingen zichtbaar.

Reactietijd
Voor de studie werden proefpersonen gevraagd om reactietijdtestjes te doen met een joystick in één hand. De resultaten van 20- tot 25-jarigen werden vergeleken met de uitkomsten van 65- tot 75-jarigen. Hun hersenfuncties werden gemeten met een fMRI-scan.

Hoe meer activiteit er aan de 'verkeerde' kant van het brein was, hoe langzamer de proefpersonen reageerden.

Volgens de onderzoekers is het echter wel mogelijk om achteruitgang van de hersenbalk tegen te gaan. In vorige studies zijn er al aanwijzingen gevonden dat conditietraining deze hersenbalk helpt opnieuw op te bouwen.

Het onderzoek verschijnt in wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Systems Neuroscience.