LONDEN - De komende twee maanden beginnen veertien wetenschappelijke expedities naar kikkers en andere amfibieën die uitgestorven zouden zijn.

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden in oktober gepresenteerd tijdens de VN-bijeenkomst over biodiversiteit in Japan.

Dat heeft de wetenschapper die het project leidt, Robin Moore van Conservation International, volgens de BBC maandag gezegd.

De wetenschappers willen nagaan of de scharlaken kikker, de gouden pad en de gekleurde kikker die eens in de moerassen rond het Hulameer in het noorden van Israël leefde, inderdaad zijn uitgestorven.

Bedreigd

Amfibieën behoren tot de meest bedreigde diersoorten in de wereld. Een derde van alle soorten wordt met uitsterven bedreigd. Niet alleen worden waterrijke gebieden waarin zij leven, drooggelegd, ook worden zij bedreigd door de dodelijke infectieziekte chytridiomycosis.

Sommige soorten zijn immuun voor die ziekte, waartegen tot nu toe niets kon worden gedaan, maar andere kunnen in zeer korte tijd erdoor uitsterven. Zo stierf de gouden pad van Costa Rica in iets meer dan een jaar uit, nadat chytridiomycosis de populatie had getroffen.

De maagbroedende kikker in Australië, die als enige diersoort de jongen in hun maag uitbroedden, onderging in 1985 hetzelfde lot.

Beide dieren zijn een symbool geworden van de crisis waarin de amfibieën verkeren en de ontdekking dat zij toch nog bestaan, zou onder biologen en andere deskundigen grote opwinding veroorzaken.

Gekleurde kikker

Andere amfibieën die uitgestorven worden gewaand en waarnaar onderzoek wordt gedaan, zijn de Afrikaanse gekleurde kikker, die voorkwam in Congo en in 1950 voor het laatst werd gezien. Van de Mesopotamische gebekte pad, met zijn piramideachtige kop, is sinds 1914 niets meer vernomen.

De expedities zullen een tot twee weken duren. Volgens Claude Gascon, vicevoorzitter van Conservation International, kunnen zij uiterst belangrijke informatie verschaffen over manieren om het uitsterven van amfibieën tegen te gaan.

Ook hopen de wetenschappers de bewustwording onder de mensen over de penibele situatie van de dieren te vergroten.