Dinsdag 28 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

'Komende jaren brengen nieuwe warmterecords'

UTRECHT - De wereld staat voor recordbrekende temperaturen door een toename van de zonne-activiteit, waardoor de planeet nog aanzienlijk sneller zal opwarmen dan wetenschappers eerder voorspelden. Dat meldt NASA.
Door: Hier.nu

Het warmste jaar tot nog toe was 1998. En alhoewel ook in 2002, 2003, 2005, 2006 en 2007 vergelijkbaar hoge temperaturen werden bereikt, stellen sommige klimaatsceptici dat ‘de wereld de afgelopen 10 jaar dus afkoelt’.

Nieuw onderzoek van NASA en het onderzoekslaboratorium van de Amerikaanse marine, dat gepubliceerd wordt in Geophysical Research Letters, laat zien dat drie belangrijke factoren de komende jaren zullen samenvallen en waarschijnlijk nieuwe temperatuurrecords zullen creëren: El Niño, een toename van zonne-activiteit en voortzetting van de opwarmende trend door verdere toename van de broeikasconcentratie.

Minder zonkracht
Uit de analyse blijkt dat de relatieve stabiliteit van de temperaturen de afgelopen 7 jaar voornamelijk het gevolg is van een afname van de hoeveelheid inkomende zonnestraling tijdens de neerwaartse fase van de voornaamste cyclus, die ongeveer 11 jaar duurt. Daarnaast zijn er sinds 1998 geen krachtige El Niños geweest.

De reden dat het toch nog zo warm was, onder andere met smeltrecords voor de Noordpool, is de verdere toename van broeikasgassen in de atmosfeer.

Nieuwe El Niño
Terwijl deze trend ook de komende jaren zal doorzetten, zullen ook de beide andere factoren mogelijk weer gaan bijdragen aan hogere temperaturen. Zo meldden Australische en Amerikaanse meteorologen eerder deze maand dat zich op dit moment een nieuwe El Niño boven de Grote Oceaan ontwikkelt.

Toename zon
Daarnaast verwacht NASA dat de zonne-activiteit de komende jaren weer zal toenemen, waardoor het tempo van de temperatuurstijging zo’n 150 procent hoger komt te liggen dan het IPCC voor deze jaren heeft voorspeld.

De onderzoekers denken bovendien dat een nieuwe El Niño het oude record zal "verbrijzelen", omdat de baseline van de gemiddelde temperatuur inmiddels weer aanzienlijk hoger ligt dan in 1998.

Kopenhagen
Een extra warme herfst en winter in dit jaar kan de druk op onderhandelaars tijdens de klimaattop in Kopenhagen opvoeren, om met een gezamenlijk antwoord op de klimaatverandering te komen.

Aanbevolen artikelen