NIJMEGEN - Het bloedvolume van het hartje van een pasgeborene is nauwkeurig vast te stellen door de snelheid van het geluid in het bloed te meten.

Dat heeft de Nijmeegse kinderarts Willem-Pieter de Boode ontdekt.

Het was eerder nog niet mogelijk om exact vast te stellen hoeveel bloed het hart van een heel kleine baby rondpompt, terwijl die gegevens wel van levensbelang zijn, aldus het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen.

Jaarlijks komen ongeveer vierduizend pasgeborenen op de neonatale intensivecare-unit (NICU) terecht.

Overlijden

Van hen hebben ruim elfhonderd, meestal te vroeg geboren kindjes ernstige problemen met hun bloedsomloop.

Dat kan leiden tot hersenbloedingen, blijvende neurologische schade en overlijden.

Gewone medische apparatuur om bloedvolume te meten is te zwaar of te log voor deze hele kleintjes. Hun hartje is volgens De Boode qua omvang te vergelijken met een aardbei.

Levensbedreigend

De 'aardbei' van een te vroeg geboren baby van 2 pond werkt voldoende als er 12 liter bloed in een uur wordt rondgepompt.

Tot nu toe schatten medici dit bloedvolume door naar de huidskleur van het kind te kijken en de urine en de bloeddruk te meten.

De Boode: ''Dit ging nogal eens mis, waardoor niet werd behandeld als dat wel nodig was en omgekeerd. In beide gevallen ontstaan levensbedreigende situaties.''

Zoutoplossing

Met de door De Boode ontwikkelde methode spuit de arts een kleine hoeveelheid isotone zoutoplossing in het bloed.

Via het zout is te volgen hoeveelheid bloed het hartje per minuut rondpompt. Dit zogenoemde hartminuutvolume zegt veel over de gezondheidstoestand van de baby. De NICU van het Radboudziekenhuis voert de methode eind van dit jaar standaard in.