AMSTERDAM - Als alles goed gaat, zal komende zondag een kleine capsule van de Japanse ruimtesonde Hayabusa aan een parachute afdalen boven Zuid-Australië.

Hij wordt opgewacht door een ontvangstcomité bestaande uit wetenschappers uit Japan en de VS, onder wie de Nederlands/Amerikaanse astronoom Peter Jenniskens.

Hayabusa heeft eind 2005 de planetoïde Itokawa van nabij onderzocht en zou daarbij wat oppervlaktemateriaal moeten hebben opgepikt. Of dat inderdaad is gelukt, moet overigens nog maar blijken.

De ruimtesonde had tijdens de ontmoeting met het slechts enkele honderden meters grote hemellichaam namelijk met nogal wat technische problemen te kampen. En ook de terugreis naar de aarde verliep bepaald niet vlekkeloos.

Kleine capsule

Peter Jenniskens zal de afdaling van de kleine capsule met zijn kostbare wetenschappelijke lading volgen vanuit een DC-8 van de NASA. Hij geeft leiding aan een internationaal team dat wil onderzoeken hoe het hitteschild van de aanvankelijk met hoge snelheid binnenkomende capsule zich gedraagt.

De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor toekomstige ruimtemissies waarbij bodemmonsters van Mars naar de aarde worden gebracht.