Zaterdag 25 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

'Tweetaligheid houdt brein mogelijk langer fit'

AMSTERDAM – Wetenschappers uit Wales vermoeden dat een tweetalige opvoeding een positieve invloed heeft op de hersenen van mensen. Een nieuw onderzoek moet dat vermoeden bevestigen.
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

Volgens onderzoekers van Bangore University biedt tweetaligheid niet alleen taalkundige voordelen.

Mensen zouden ook hun hersenen langer fit houden door in twee talen te spreken en te lezen, omdat taalverwerking een van de meest complexe hersentaken is.

Met een uitgebreid onderzoek onder 700 mensen die zowel Engels als Welsh spreken, hopen de wetenschappers de positieve effecten van bilingualiteit beter in kaart te kunnen brengen.

Proefpersonen van verschillende leeftijden zullen tijdens de experimenten worden getest met taalspelletjes en puzzels.

Betere prestaties

Volgens hoofdonderzoekster Virginia Gathercole zijn er al verschillende onderzoeken uitgevoerd die suggereren dat tweetaligheid leidt tot betere prestaties van de hersenen.

“Het vermogen om in het dagelijks leven te spreken, luisteren en denken in twee talen lijkt mensen in staat te stellen om zich buitengewoon goed te kunnen concentreren op taken die hun algemene prestaties verbeteren”, verklaart ze op BBC News.

Positieve effecten

“Het verwerken van taal is een van de meest complexe bezigheden die onze hersenen uitvoeren”, aldus Gathercole. “Het gebruik van twee taalsystemen gedurende ons leven heeft waarschijnlijk meerdere positieve effecten.”

Aanbevolen artikelen