AMSTERDAM – Amerikaanse wetenschappers hebben getest hoe poelslakken reageren op  methamfetamine om de uitwerking van de harddrug op hersencellen te onderzoeken.

Poelslakken blijken onder invloed van methamfetamine oftewel ‘crystal meth’ beter in staat te zijn om nieuw geleerde taken te te onthouden. Volgens de onderzoekers van Washington State University suggereert die bevinding dat mensen zich tijdens het gebruik van de drug ook herinneringen vormen die moeilijk te vergeten zijn.

Dat maakt het waarschijnlijk extra lastig om af te kicken van methamfetamine, zo schrijven de wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Experimental Biology.

Ademtest

De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door de leerprestaties van slakken onder invloed van ‘crystal meth’ te bestuderen bij een zogenaamde ademtest. Slakken leven normaal gesproken onderwater en ademen door hun huid. Soms komen de dieren echter ook naar boven om aan de oppervlakte adem te halen door een adembuis.

Tijdens hun experiment prikten de wetenschappers steeds in de adembuis van de slakken wanneer de dieren naar de oppervlakte kwamen. Ze ‘leerden’ de slakken daardoor om niet meer boven water adem te halen.

Na een paar prikken kwamen de meeste slakken ongeveer 24 uur niet meer boven water. De slakken die voor de ademtest aan methamfetamine waren blootgesteld, bleven echter veel langer dan 24 uur onderwater.

Hardnekkige herinnering

Volgens de wetenschappers zorgde de drug ervoor dat de dieren zich de nare ervaring boven het wateroppervlak langer bleven herinneren.

Het experiment met slakken laat volgens de wetenschappers goed te zien welk effect ‘crystal meth’ heeft op een enkele hersencel. “Deze drugs produceren extra hardnekkige herinneringen”, verklaart onderzoekster Barbara Sorg op BBC News. “Het is een soort leerproces, bij een drugsverslaving leer je iets zonder dat je het wilt.”